Geschiedenis

Mapo is in het verleden werkzaam geweest als Posdiving Urk.

Postdiving mocht dienstbaar zijn onder diverse grote scheepsbergingen:

  • Costa Concordia / Italie
  • Mighty Servant / Angola
  • diverse platforms in de Golf van Mexico